Landsdomaren – Lund

Vi har fått förtroendet att uppföra ett bostadshus i 9 våningar ritat av Lipinski architects. Beställare är Fidali AB. I detta uppdrag har vi upprättat kompletta handlingar för projektet och har sedan fortsatt driva det som ett CM projekt. Produktionen är pågående i skrivande stund. Beräknas vara färdigställt vintern 2021/2022.

landsdomaren-lund