Mobilia – Malmö

På uppdrag av Atrium Ljungberg så har vi varit med och haft projektledningen av deras nya inriktning i Centrumhuset – Vård, förebyggande hälsa och välbefinnande. I detta projekt ingick att flytta runt butiker för denna anpassning.

Kickos har även lett arbetet med uppdatering av tekniska installationer i Mobilia hus A1 samt ny design av kundgångar i samma hus.

Detta uppdrag avslutades våren-2021

Vi har på tidigare uppdrag av Atrium Ljungberg haft ansvar för projektledning, projektering och ekonomisk styrning på Mobilia Shoppingcenter sedan 2013.