Optimera – Lund

På uppdrag av Wihlborgs Fastigheter hade Kickos projekteringsledning samt byggledning av Optimeras nya butik i Lund.